Το Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ.ΠΕ) εγκατέστησε στις 14 Μαΐου 2021 στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Φλώρινας σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα

Το Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ.ΠΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TRAP “Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation” (https://www.facebook.com/ProjectTRAPpagehttps://trap-project.eu/ ) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020 εγκατέστησε στις 14 Μαΐου 2021 στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Φλώρινας σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του …

Presentation

The TRAP project was presented by the Lead Partner (KEPE) in the Portuguese television network RTP – Portugal and in particular the #DeLisboaAEstocolmo show during their visit in Greece. We would like to thank Mrs Raquel Morão Lopes and Mr Pedro Góis for the promotion of our project. Also, we would like to thank the Municipality of Florina …

Τhe new monitoring station for air quality was put into operation on the 15th October 2020, which increased the number of official monitoring stations in the country to 18 and one additional, mobile measuring station.

Ανακοίνωση για το παραδοτέο 5.1 Assessment for basic demographic, health and public health profile

Το ERFC εκπόνησε έρευνα για την αξιολόγηση του βασικού δημογραφικού προφίλ, του προφίλ υγείας και της δημόσιας υγείας της περιοχής της Θεσσαλονίκης, διερευνώντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και των πολιτών της (κατανομή ηλικίας, γεννήσεις, θάνατοι, ζωτικός δείκτης, προσδόκιμο ζωής), τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και τη γενική εικόνα της πόλης σχετικά με την υποδομή των συγκοινωνιακών …

1st LAYMAN REPORT FOR THE FLORINA AND THESSALONIKI AREAS WAS PUBLISHED

The 1st Layman Report for the areas of Florina and Thessaloniki was published and is now available in Greek on our website here. The purpose of the 1st TRAP layman’s report is to provide a general and brief overview of the project and its first findings and outcomes. In particular, the following points are addressed in the …

18/03/2020 4th Steering Committee Meeting (Technical meeting)

Center for Climate Change – Gevgelija in the framework of project TRAP“Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation”which is co-funded by the Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020 invites you to the4th Steering Committee MeetingWednesday 18th of March 2019 at 10:00 a.m.Venue: Hotel Apollonia Gevgelija Address: Gevgeliski Partizanski Odred …

16/10/2019 3rd Steering Committee Meeting

INVITATION TO TRAP 3RD SC MEETING European Regional Framework for Co-operation (ERFC) in the framework of TRAP Project “Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation” which is co-funded by the Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 invites you to the project’s 3rd Steering Committee Meeting that will take place …

17/10/2019 Stakeholders Meeting – Round Table 2nd Action of Air quality and Health Sensitization Campaign

European Regional Framework for Co-operation (ERFC) in the framework of TRAP Project “Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation” which is co-funded by the Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 invites you to the Stakeholders Meeting – Round Table “Air Pollution Effects on Health” Thursday 17th of October at …