Ανακοίνωση για το παραδοτέο 5.1 Assessment for basic demographic, health and public health profile

Το ERFC εκπόνησε έρευνα για την αξιολόγηση του βασικού δημογραφικού προφίλ, του προφίλ υγείας και της δημόσιας υγείας της περιοχής της Θεσσαλονίκης, διερευνώντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και των πολιτών της (κατανομή ηλικίας, γεννήσεις, θάνατοι, ζωτικός δείκτης, προσδόκιμο ζωής), τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και τη γενική εικόνα της πόλης σχετικά με την υποδομή των συγκοινωνιακών […]

1st LAYMAN REPORT FOR THE FLORINA AND THESSALONIKI AREAS WAS PUBLISHED

The 1st Layman Report for the areas of Florina and Thessaloniki was published and is now available in Greek on our website here. The purpose of the 1st TRAP layman’s report is to provide a general and brief overview of the project and its first findings and outcomes. In particular, the following points are addressed in the […]

18/03/2020 4th Steering Committee Meeting (Technical meeting)

Center for Climate Change – Gevgelija in the framework of project TRAP“Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation”which is co-funded by the Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020 invites you to the4th Steering Committee MeetingWednesday 18th of March 2019 at 10:00 a.m.Venue: Hotel Apollonia Gevgelija Address: Gevgeliski Partizanski Odred […]

16/10/2019 3rd Steering Committee Meeting

INVITATION TO TRAP 3RD SC MEETING European Regional Framework for Co-operation (ERFC) in the framework of TRAP Project “Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation” which is co-funded by the Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 invites you to the project’s 3rd Steering Committee Meeting that will take place […]

17/10/2019 Stakeholders Meeting – Round Table 2nd Action of Air quality and Health Sensitization Campaign

European Regional Framework for Co-operation (ERFC) in the framework of TRAP Project “Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation” which is co-funded by the Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 invites you to the Stakeholders Meeting – Round Table “Air Pollution Effects on Health” Thursday 17th of October at […]

06/06/2019 We celebrated the World Environment Day!

On the occasion of the «World Environment Day», Center for Climate Change – Gevgelija organized a one-day event in the Municipality of Gevgelija. Within the event, a parade for clean air was organized in which 50 children from JUDG «Detska Radost» took part. The parade was held in the center of Gevgelija, where the youngest […]

21 Μαΐου 2019: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ειδικός Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (WP3, WP4) του έργου TRAP του προγράμματος INTERREG – IPA CBC PROGRAMME CCI 2014 TC 16 I5CB 009» Προϋπολογισμός: 56.000,00 €, πλέον του ΦΠΑ. […]

21/02/2019 2nd Project Steering Committee Meeting in Gevgelija

The 2nd Project Steering Committee Meeting of the project “Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation – TRAP” was hosted by Ministry of Environment and Physical Planning in Gevgelija, on 21/02/2019. The partners presented their progress until now and decided the future steps regarding the implementation of the project. All project’s partners were present: […]